Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

 

 1. Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
 2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Z wodnego toru przeszkód jednorazowo może korzystać 30 osób.
 4. Przed wejściem na tor korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 5. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 6. Na terenie wodnego toru przeszkód zabrania się:
  1. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,
  2. skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;
  3. korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);
  4. zabrania się przepływania pod modułami;
  5. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
  6. wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;
 7. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 8. Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu. 
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.