Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 

 1. Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną jest obiektem administrowanym prze Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 6.
 2. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie boiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 3. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 4. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo do korzystania mają grupy zorganizowanego po uprzednim uzgodnieniu osobiście lub telefonicznie z pracownikiem ochrony stadionu tel. 055 279 38 66 w 32.
 5. Podczas zajęć zorganizowanych nauczyciele, trenerzy, opiekunowie prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników.
 6. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie odpowiada organizator imprezy.
 7. Osoby niepełnoletnie chcące skorzystać z boiska muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej.
 8. Wszystkich korzystających z obiektu obowiązuje:
  • stosowanie się do zaleceń i uwag pracownika ochrony stadionu;
  • bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki;
  • zakaz używania rolek, desko-rolek, łyżwo-rolek, rowerów i innych pojazdów mechanicznych;
  • zakaz wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu;
  • zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt;
  • zakaz palenia papierosów, rozpalania ognisk odpalania środków pirotechnicznych;
  • zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych odurzających;
  • zachowanie czystości i kulturalne zachowanie.
 9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.
 10. Skargi i wnioski należy składać w KCSiR tel./fax. 055 279 38 66 lub 055 261 13 96 lub w Sekretariacie KCSiR ul. Sportowa 6.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.