Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 

 1. Kompleks boisk z nawierzchnią syntetyczną jest obiektem administrowanym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 6.
 2. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie boisk zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzeganie jego postanowień.
 3. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 06:00
 4. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.
 5. O fakcie korzystania z obiektu należy powiadomić trenera środowiskowego lub pracownika ochrony.
 6. Podczas zajęć zorganizowanych nauczyciele, trenerzy, opiekunowie prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników.
 7. Za bezpieczeństwo uczestników imprez organizowanych na obiektach odpowiada organizator imprezy.
 8. Osoby niepełnoletnie chcące skorzystać z boisk muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej.
 9. Wszystkich korzystających z obiektów obowiązuje:
  • stosowanie się do zaleceń i uwag trenera środowiskowego i pracownika ochrony;
  • bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki;
  • zakaz używania rolek, desko-rolek, łyżwo-rolek, rowerów i innych pojazdów mechanicznych;
  • zakaz wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu;
  • zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt;
  • zakaz palenia papierosów, rozpalania ognisk i odpalania środków pirotechnicznych;
  • zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających;
  • zachowanie czystości i kulturalne zachowanie;
 10. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.
 11. Skargi i wnioski należy składać w KCSiR tel./fax 055 279 38 66 lub 055 261 13 95 lub w Sekretariacie KCSiR ul. Sportowa 6.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.