Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XII/175/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 1999 roku jako jednostka budżetowa.
KCSiR jest jednostką organizacyjną gminy i nie posiada osobowości prawnej.       
Terenem działania jest obszar Kwidzyna, a siedziba mieści się w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6.
Działalność KCSiR jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Najważniejszym celem Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kwidzyna w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej.

Do zadań KCSiR należy w szczególności:

  1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie rekreacji ruchowej i sportu;
  2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
  3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta Kwidzyna;
  4. wspieranie działalności klubów uczniowskich;
  5. tworzenie, rozbudowa, eksploatacja i konserwacja bazy rekreacyjno-sportowej;
  6. udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.

    Listę obiektów zarządzanych przez KCSiR prezentujemy w oddzielnych zakładkach niniejszej witryny.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.