Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

REGULAMIN SAUNY

 

 1. Wejście na teren sauny oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu.
 2. W saunie jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 3. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).
 4. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.
 5. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe gdyż mogą stać się przyczyną poparzenia ciała.
 6. W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 7. Na terenie sauny zabrania się:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
  • wnoszenia na teren sauny alkoholu, palenia tytoniu i używania innych środków odurzających,
  • wnoszenia na teren sauny jedzenia,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 8. Zabrania się korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
 9. Z sauny mogą korzystać samodzielnie osoby, które:
  1. ukończyły 18 lat – na własną odpowiedzialność,
  2. poniżej 18 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby i na jej odpowiedzialność.
 10. Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 11. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.