Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Instrukcja użytkowania zjeżdżalni

 

 1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 8 roku życia. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.
 2. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących na wieżę zjeżdżalni, nie przepychać się przed innych użytkowników.
 3. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Przed zjazdem należy sprawdzić , czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 5. Wizualnie sprawdzić czy płynie woda w rurze.
 6. Obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni:
  1. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na element startowy i zjazdu rurą,
  2. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
   • spokojnie wejść na odcinek startowy,
   • zająć właściwą pozycję, tj. usiąść lub położyć się w rurze nogami do przodu w kierunku jazdy,
   • nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
   • lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub od drążka,
   • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
   • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować przód rury (przed nogami), tak aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
   • po wpadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić,
   • po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki zgłosić natychmiast ratownikowi.
 7. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom:
  1. ze schorzeniami serca i układu krążenia,
  2. wrażliwym na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach,
  3. cierpiącym na lęk wysokości oraz wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 8. Bezwzględnie zabrania się:
  • rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,
  • wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu,
  • wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,
  • chwytania rękami zjeżdżalni w czasie zjazdu, wnoszenia do zjeżdżalni jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, zjazdów grupami itp.,
  • zatrzymywania się w zjeżdżalni,
  • posiadania na ubiorze elementów metalowych,
  • wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.