Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAŻEM

 

 1. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji użytkowania i regulaminu pływalni.
 2. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 3. Dzieci do lat 13 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.
 5. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia, itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi, administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 7. Podczas wchodzenia do jacuzzi, należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi wynosi nie więcej niż 20 minut dziennie.
 9. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 10. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
  • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • siadania na brzegu niecki jacuzzi,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
  • manipulowanie przy dyszach , pokrętłach,
  • wylewania wody z jacuzzi.
 11. W wannie jacuzzi jednorazowo może przebywać maksymalnie 6 osób.
 12. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego ratownika i bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.