Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

REGULAMIN PŁYWALNI

 1. Wejście na teren pływalni oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu.
 2. Z obiektu pływalni, jednorazowo może korzystać maksymalnie 60 osób.
 3. Z pływalni mogą korzystać:
  1. osoby fizyczne,
  2. grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby.
 4. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie czytnika Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się w kasie pływalni.
 5. Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu aktywacji czytnika - do momentu odczytania jego pamięci, podczas opłaty końcowej w kasie.
 6. Opłata naliczona za pierwszą godzinę korzystania z pływalni nie ulega zwrotowi, bez względu na czas pobytu na pływalni.
 7. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego. Osoby te, ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy obsługi obiektu mogą żądać dokumentów potwierdzających wiek.
 8. Klienci pływalni zobowiązani są do pozostawienia w szatni ogólnej wierzchniego okrycia oraz obuwia zewnętrznego w torbie foliowej.
 9. Akwen jest dozorowany przez służby ratownicze oznaczone w następujący sposób: koszulka w kolorze czerwonym z napisem ratownik. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń i nakazów ratownika.
 10. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową służby ratowniczej:
  • Pojedynczy gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli
  • Podwójny gwizdek - koniec kąpieli
  • Seria krótkich gwizdków - alarm
 11. Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy (bez kieszeni – bezpośrednio przylegający do ciała) spełniający wymogi higieniczne.
 12. Osoby prowadzące zajęcia na pływalni oraz opiekunowie grup zobowiązane są do przebywania na hali basenowej w stroju sportowym i obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na pływalni.
 13. Dzieci i osoby dorosłe wymagające pieluch, obowiązują pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
 14. Każda osoba przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia przez brodzik ze środkiem dezynfekującym stopy. Ratownik lub pracownik obsługi ma prawo zakazać wejścia do wody osobie, która nie zastosowała się do postanowienia tego punktu. Zabrania się biegania w szatni i w pomieszczeniach z natryskami.
 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników oraz poleceniom obsługi.
 16. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • korzystania z basenów osobom chorym na choroby zakaźne,uczulone na środki dezynfekcyjne z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, wszczynać fałszywych alarmów,
  • biegać, popychać i wrzucać do wody, skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika.

 

Regulamin wprowadził Dyrektor KCSiR zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2014 z dnia 7 lutego 2014

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.