Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne).
 2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
 3. Za każdy karnet pobierana jest kaucja w wysokości 15,00 zł (brutto). Kaucja pobierana jest tylko gotówką.
 4. W ciągu 12 miesięcy po upływie ważności karnetu posiadacz karnetu powinien:
  1. zwrócić karnet do kasy i odebrać kaucję (15,00 zł brutto). Niewykorzystana kwota pozostała na karnecie nie jest zwracana i ulega anulowaniu,
  2. doładować karnet na jeden z wybranych wariantów, wówczas niewykorzystana kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie,
  3. doładować karnet poprzez wpłatę kwoty w wysokości 1 zł, wówczas niewykorzystana kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie powiększona o tę wartość i będzie ją można wykorzystać w terminie 45 dni,
 5. Jeżeli posiadacz karnetu nie doładuje go w przeciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia ważności, karnet zostaje „wyzerowany” (posiadacz karnetu traci pozostałą kwotę na karnecie) oraz traci prawo do zwrotu kaucji.
 6. Administrator nie zwraca niewykorzystanych kwot znajdujących się na karnecie w trakcie jego realizacji.
 7. Za karnet zniszczony, pogięty, z niedziałającym czytnikiem kaucja nie będzie zwracana.
 8. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu.
 9. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata zgodnie z ustalonym cennikiem.
 10. Dopłaty są automatycznie ściągane z karnetu.
 11. Osoby przebywające na pływalni krócej niż 60 minut zawsze płacą stawkę podstawową.
 12. Po wykorzystaniu kwot dostępnych na karnecie, końcowa dopłata regulowana jest gotówką.
 13. Wejście na karnet nie dotyczy biletu 60+, biletów rodzinnych oraz grupowych.
 14. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.