Strona Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej


Pływalnia cennik indywidualny

 

W dni nauki szkolnej w godz. 11:00-14:00 z basenu korzystają dzieci i młodzież szkolna.

 

Bilet dla kobiet w ciąży za okazaniem zaświadczenia od lekarza. Bilet obowiązuje od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem godzin z punktu 4. Koszt biletu wynosi 6zł/1h; Dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,17 zł.

 

Bilet 60+ przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia. Bilet obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 6-10 (z wyłączeniem dni świątecznych). Po przekroczeniu 60 min. dopłata za każdą

rozpoczętą minutę 0,17 zł.

 

Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny  20% rabat na bilety jednorazowe oraz dodatkowy rabat 30% naliczany każdorazowo przy zakupie karnetu.

 

 

1.Dopłata do biletu rodzinnego jest taka sama do biletu jak na 1h, 2h, 3h.

 2.Dzieci do ukończenia 5 roku życia - wstęp wolny.

 3.Opata za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem - 100 zł brutto.

 4.W dni nauki szkolnej w godz. 11:00-14:00 z basenu korzystają dzieci i młodzież szkolna.

 5. Bilet ulgowy przysługuje osobie w wieku od 6 do 18 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia, osobom niepełnosprawnym (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność) oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

 6. Bilety rodzinne:   

 * 1 os. dorosła + 1 dziecko od 6 do 13 roku życia, dopłata za każde następne dziecko od 6 do 13 roku życia 4 zł/1h (od poniedziałku do piątku w godz. 6-14) natomiast dopłata za każde następne dziecko od 6 do 13 roku życia 6 zł/1h (od poniedziałku do piątku od godz. 14-22) lub w weekendy 8 zł/1h; dopłatę do biletów rodzinnych można dokonać dla maksymalnie 5 dzieci;

 ** 2 os dorosłe + 1 dziecko od 6 do 13 roku życia, dopłata za każde następne dziecko od 6 do 13 roku życia 4 zł/1h (od poniedziałku do piątku w godz. 6-14) natomiast dopłata za każde następne dziecko od 6 do 13 roku życia 6 zł/1h (od poniedziałku do piątku od godz. 14-22) lub w weekendy 8 zł/1h; dopłatę do biletów rodzinnych można dokonać dla maksymalnie 5 dzieci;

 *** bilet 60+ przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia. Bilet obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 6-10 (z wyłączeniem dni świątecznych). Po przekroczeniu 60 min. Dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,17 zł.

 7. bilet dla kobiet w ciąży za okazaniem zaświadczenia od lekarza. Bilet obowiązuje od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem godzin z punktu 4. Koszt biletu wynosi 6zł/1h; Dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,17 zł.

 8. W kasie KCSIR honorujemy karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

1. Minimalna liczebność grupy to 15 osób, natomiast maksymalna 60 osób.
2. Przy biletach ulgowych - Wstęp opiekuna bezpłatny.
3. Bilet ulgowy przysługuje osobie w wieku od 6 do 18 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia, osobom niepełnosprawnym (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność) oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.
4. Bilet grupowy "plus" dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pochodzących z rodzin o niskich dochodach - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (np. dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych, obozów socjoterapeutycznych).


1) Sauna tylko na wyłączność - wejście tylko na 90 minut.
2) Maksymalna ilość uczestników to 4 osoby.
3) po przekroczeniu 90 minut dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 0,55 zł.